Skip to form

Portland Water Bureau

LeakRepair@portlandoregon.gov

1120 SW 5th Avenue, Suite 405 Portland, OR 97204

503-823-6060

Đơn Đăng ký Chương trình Sửa chữa Rò rỉ Nước

Cục Quản lý Nước Portland (Portland Water Bureau) hiện làm việc với các đối tác cộng đồng và thợ ống nước địa phương để cung cấp dịch vụ sửa chữa rò rỉ nước miễn phí cho những khách hàng đủ điều kiện. Các dịch sửa chữa rò rỉ phổ biến là bồn toilet, vòi nước và hệ thống ống nước ngầm. Không nhận sửa chữa hệ thống thoát nước. Điền đơn này để xin được sửa chữa rò rỉ miễn phí.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu quý vị cần dịch vụ dịch thuật hoặc cần sự giúp đỡ cho người khuyết tật. More information · Más información · Thêm thông tin · 欲了解更多信 · Дополнительная информация · Mai multe informații · Подробиці · Macluumaad dheeri ah · अधिक सूचना · Tichikin Poraus portlandoregon.gov/water/access · 503-823-4527 (TTY: 503-823-6868, Relay: 711)

Quyền làm việc tại nhà của quý vị và chia sẻ thông tin của quý vị

  • Tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi trong mẫu đơn này một cách đầy đủ và trung thực.
  • Tôi cho phép Thành phố Portland, các đối tác của Chương trình Sửa chữa Rò rỉ Nước và các nhà thầu của họ đánh giá và sửa chữa các thiết bị cố định trong nhà tôi.
  • Tôi hiểu rằng nếu nhà tôi hiện có các vấn đề về hệ thống ống nước hoặc vấn đề bảo trì thì Thành phố Portland, các đối tác của Chương trình Sửa chữa Rò rỉ Nước và các nhà thầu của họ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các vấn đề hiện có đó.
  • Tôi đồng ý rằng tôi chấp nhận rủi ro khi thực hiện công việc sửa chữa này tại nhà của mình.
  • Tôi cho phép Thành phố Portland chia sẻ thông tin đăng ký này với các đối tác và nhà thầu phụ của Chương trình Sửa chữa Rò rỉ Nước được chỉ định để họ có thể điều phối việc sửa chữa của tôi.
  • Tôi gửi thông tin này với mong muốn nó sẽ được giữ bí mật và Thành phố sẽ chỉ tiết lộ thông tin nếu được yêu cầu làm như vậy theo Luật Hồ sơ Công cộng của Oregon.

Ký tên Tại đây

Choose how to sign

Đủ điều kiện

Câu hỏi về khả năng hội đủ điều kiện? Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp quý vị: 503-823-6060 hoặc LeakRepair@portlandoregon.gov 

Bạn có tài khoản nước uống của Thành phố Portland đang hoạt động không?

Dịch vụ hỗ trợ sửa chữa rò rỉ nước hiện chỉ dành cho khách hàng của Cục Quản lý Nước Portland. Để được giới thiệu đến các tổ chức khác có thể giúp đỡ quý vị, vui lòng gọi: 503-823-6060.

Bạn có sở hữu và sống trong ngôi nhà nơi có rò rỉ không?

Dịch vụ sửa chữa rò rỉ nước hiện chỉ dành cho những chủ nhà hiện đang sống trong nhà của họ. Để được giới thiệu đến các tổ chức khác có thể giúp đỡ quý vị, vui lòng gọi: 503-823-6060.

Bạn có dự định bán nhà trong năm tới không?

Mục tiêu của Chương trình Sửa chữa Rò rỉ Nước là giúp chủ nhà tiếp tục ở trong nhà của họ. Chương trình này không nhằm mục đích chuẩn bị bán nhà. Có thắc mắc lo lắng gì, vui lòng gọi 503-823-6060.

Thông tin người nộp đơn

Lần đầu tiên bạn biết đến chương trình sửa chữa rò rỉ nước của chúng tôi như thế nào?

Mô tả rò rỉ

Cái gì đang rò rỉ? Lựa chọn tất cả những câu trả lời thích hợp.

Đây có phải là rò rỉ nước thải (cống, tắc nghẽn, cống thoát nước dự phòng, v.v.) không?

Nhà bạn còn nước nóng không?

Sự rò rỉ có tác động gì (nếu có) đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của bạn?

Đây có phải là vấn đề về rỉ nước chúng ta đã từng sửa chữa qua?

Thiết bị tiết kiệm nước và hơn nữa (tùy chọn)

Chúng tôi cung cấp các thiết bị tiết kiệm nước miễn phí mà chúng tôi có thể gửi cho bạn (vòi hoa sen, thiết bị sục khí vòi, viên phát hiện rò rỉ bồn cầu, v.v.).

Bạn có muốn chúng tôi gửi cho bạn một bộ thiết bị miễn phí qua thư không?

Bạn thích vòi hoa sen tiêu chuẩn hay cầm tay?

Thông tin Nhân khẩu (tùy chọn)

Việc hoàn thành phần này là không bắt buộc và do đó hoàn toàn tự nguyện. Portland cam kết về sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và sử dụng thông tin nhân khẩu học được cung cấp để giúp đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ tiếp cận được nhiều bộ phận cộng đồng. Luật tiểu bang và liên bang cấm sử dụng thông tin này để phân biệt đối xử với bạn.

Điều nào sau đây mô tả bản sắc chủng tộc hoặc dân tộc của bạn? Vui lòng chọn tất cả các áp dụng.

Ngôn ngữ hoặc phương ngữ nào được sử dụng nhiều nhất trong nhà quý vị?

Làm thế nào để bạn xác định được giới tính của mình? Lựa chọn tất cả những câu trả lời thích hợp.

Các chương trình, dịch vụ và sự kiện của chính phủ đôi khi có những rào cản ngăn cản mọi người với đủ thể chất/tinh thần tham gia vào những gì chúng tôi cung cấp. Chúng tôi muốn hiểu và loại bỏ những rào cản này. Chúng tôi đặt những câu hỏi này để có thể lên kế hoạch cho các chương trình, dịch vụ và sự kiện dễ tiếp cận hơn.

Bạn có xác định mình bị khuyết tật hoặc đang sống chung với tình trạng khuyết tật không?

Nếu có, vui lòng mô tả tính chất khuyết tật của bạn. chọn TẤT CẢ những điều áp dụng:

Bạn có phải là thành viên đã đăng ký và/hoặc là hậu duệ của một Bộ lạc người Mỹ da đỏ hoặc làng bản địa Alaska được Liên bang hoặc Tiểu bang công nhận/tập đoàn? Đánh dấu và mô tả tất cả những gì áp dụng.